Kurumsal   
Şehir Rehberi   
Haber ve Etkinlikler   
Stratejik Plan & Bütçe   
Raporlar&Projeler   
İletişim ve Bilgilendirme   
 
 

E-Posta Bilgilendirme
E-Posta bilgilerinizi girerek haber ve ihalelerden e-posta ile haberdar olabilirsiniz.

 

Kadın ve Aile Çalışmaları
24.04.2009 08:28:58

 

KADIN VE AİLE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kadın Erkek eşitliği; Bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin önemli bir koşulu aynı zamanda, eşitlik, kalkınma ve barış arayışlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

 

Kadın ve erkeğin kamusal ve özel alanda eşit fırsatlara, hak ve sorumluluklara yani toplumsal cinsiyet eşitliğine kavuşması için eşit oranda görünür, güçlü ve eşit katılımının sağlanması gerekiyor.

 

Demokratik ve özgür bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi. Eğitim, istihdam, sağlık, hukuk gündelik yaşam gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarını sağlanması büyük önem taşımaktadır.


Kadınların içerisinde bulunduğu bu tarihsel eşitsizlik ile mücadele tüm toplumun olduğu kadar yerel yönetimlerinde sorumluluğu ve önceliğidir.

Bu perspektif ile hizmet sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ,2001 yılında Kadın sorunlarını Araştırma ve uygulama merkezini (DİKASUM) 2003 yılında Hasırlı Beyaz kelebekler Çamaşır evini ve 2004 Aziziye ve Ben u sen Beyaz Kelebekler Çamaşır evlerini açtı . Büyükşehir Belediyesi Kadına yönelik politikalar üreterek  çalışmaların daha  güçlü kılınması  bakımından  2008 yılında Kadın danışmanlığını kurdu. Son olarak’ta ilimiz açısında kadınların güvenli bir ortamda korunması ve güçlenmesine dönük 2008 yılında Kadın sığınma evini hizmete açtı. Teknik çalışmaları devam eden Kadınların mesleki becerilerini güçlendirecek ve istihdamlarını sağlayacak Kadın Destek merkezi (DİKADEM)  hizmete açılacaktır.

KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

(DİKASUM)

 Diyarbakır’da yaşayan her sosyal kesimden kadının bilgilendirilmeleri, Psikolojik destek sunularak, güçlendirilmeleri ve korunmalarını amaçlanmaktadır.

 Amaçlarımızın başında; kadınların yaşadığı sorunları toplumda görünür kılmak, farkındalık yaratmak, kadın dayanışma ağları örerek kadın örgütlülüğünü sağlamaktır.

Bu amaca yönelik olarak; merkeze telefon veya şahsen başvuru yapan tüm kadınlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmekte ve farklı sosyal hizmet yardımlarından yararlanmaları sağlanmaktadır.

DİKASUM, Diyarbakır’daki Tüm kadın kurumları ile koordineli bir şekilde çalışır.

Faaliyetler

          Psikolojik Destek ve Danışmanlık

          Hukuki Danışmanlık

          Bireysel Danışmanlık

          Yönlendirme Hizmetleri

          Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı Temelinde Farkındalık Eğitim Programları İle Güçlendirme

          Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programları

Personel Durumu

1 Yönetici

1 Sosyal Hizmet Uzmanı

1 Psikolog

3 Saha Elemanı ve İdari Personel

1 Kalem Personel

1 Temizlik Görevlisi

 

DİKASUMDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ HİZMETLER

 

8999 kadınla çeşitli eğitim programlarıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

 

2143 kişiye çeşitli yardımlar verildi.. (ilaç, kıyafet,nakdi ayni vs.)

 

2898 kişiye önce bilgilendirme ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

 

2898 Kişiye  Psikolojik Danışmanlık Hizmeti sunuldu.

 

Kurumumuza yapılan iş başvurularında 947 kişi çeşitli işlere yerleştirilerek istihdam edilmeleri sağlandı.

 

Danışma merkezimiz 110 köy ziyareti gerçekleştirerek alan araştırmasıyla verilere ulaşıldı.

 

Danışma merkezimiz 1184 aile ziyareti gerçekleştirdi.

 

Sağlık sorunları konusunda kurumumuza gelen 466 kadın çeşitli sağlık kuruluşlarına götürülerek destek sunuldu.

 

Toplumsal cinsiyet temelli grup çalışmalarına 1459 kişinin katılımı sağlandı.

 

Eğitim programları yanı sıra kadınlarla Sosyal ve Kültürel Faaliyetler gerçekleştirilerek 612 kişi bu aktivitelere katılımı sağlandı.

 

Kadına yönelik şiddet ile mücadelede 13 özel dosya alarak kadınlarla dayanışarak sorunlarının çözümünde destek sunuldu.

BEYAZ KELEBEKLER ÇAMAŞIREVLERİ

Kadın dostu kenti kurmak için kentte yaşayan kadınların sorunlarını görüyor ve önceliklerini belirleme çabası içerisinde olan belediyemiz, kadınların ihtiyaç duyduğu araçları üretme çabası içerisinde bulunarak Çamaşır Evlerini kurdu.  4 yıl önce hizmete açılan Çamaşır Evleri, bir toplum merkezi gibi işlev görmektedir. Çamaşır Evleri göçle gelen yurttaşların yoğun olduğu mahallelerde hizmet vermektedir. Kadınların birebir sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Kadınların Çamaşırlarını yıkamadan, okuma yazma kursuna, hukuksal sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktan, çocuklarını okul öncesi eğitim verilmesine, anne-çocuk sağlığı, hijyen, üreme sağlığı gibi birçok alanda eğitim Çamaşır evlerimizde yürütülen hizmet ve faaliyetlerdir.

 

AMACIMIZ;

 

 • Göçle gelen kadınların rehabilitasyonuna destek olmak için kadınların rahatça gelebileceği bir ortam sağlamak
 • Mahalledeki kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek
 • Kadınların günlük işlerini kolaylaştırmak amacıyla çamaşırhaneden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlarken onlara temel eğitimlerin verilerek güçlendirilmesini sağlamak
 • Aile ile bağlantılı acil toplumsal sorunlarının (hamilelik, evli çiftler arasındaki ilişkiler, çocuklar ile ilgili sorunlar, yasal sorunlar, kayıt işlemleri) tümünü ele alarak yönlendirme desteği vermek
 • Toplumsal cinsiyet bakış açısı temelli grup çalışmalarıyla farkındalık yaratmak ve güçlenmelerini sağlamak.

BEYAZ KELEBEKLER ÇAMAŞIREVLERİ

FAALİYETLER

          Hukuki ve Psikolojik Destek İçin Bilgilendirme ve Yönlendirme

          Bireysel Danışmanlık

          Toplumsa Cinsiyet Bakış Açısı Temelinde Farkındalık Grup Çalışmaları ile Güçlenme

          Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

          Kadınların Yaşamını Kolaylaştıran Hizmetler

          Okuma Yazma Kursları

          Çocuk Eğitimi

Beyaz Kelebekler Çamaşır Evi Oyun  Odaları;

Personel Durumu

1 Yönetici

1 Çamaşırcı

1 Temizlikçi

1 Çocuk Gelişimci

1 Bekçi

 

SIĞINMA EVİ

Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmış ve şiddete maruz kalma riski taşıyan kadınlar ile terk edilmiş ve ekonomik yoksunluğa düşmüş kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici bir süre kalabilecekleri, sağlıklı bir ortamın oluşturulmuştur. amaçlanmaktadır.

 

Sığınağımızın en önemli işlevi kadınlara can güvenliği sağlamaktır. Sığınakta, kadınların iç güçlenmelerini sağlamak, şiddetsiz bir ortamda kendilerinin ve çocuklarının hayatları ile ilgili özgür iradeleri ile karar alabilmelerin olanaklarını oluşturmak için sosyal, hukuksal, psikolojik destek verilmektedir. Ayrıca diğer kadınlarla bir arada olarak şiddeti sadece kendilerinin yaşamadıkları konusunda farkındalık yaratma anlamında grup çalışmaları yapılmaktadır. Böylece şiddete maruz kalmış kadınların dayanışma içinde olabilecekleri kadınlarla karşılaşabilecekleri bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Kadın Sığınma Evi  Danışma Kurulu:

Sığınak tartışmaları sürecinde Kadın STK’lar ile yürütülen ortak tartışmalar ışığında Sığınakta yaşanacak her türlü hukuksal,sağlık,sosyal problemlerin ve genel olarak “sığınak politikalarının bir bütün tartışıldığı bağımsız bir kurul oluşturulması” fikri ışığında sığınak danışma kurulu oluşturuldu. Danışma kurulunda Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışmanı, bağımsız kadın STK temsilcileri Hukukçular ve Sağlıkçılarının içinde yer aldığı kadın duyarlılığı olan kişiler  oluşturmaktadır. Danışma Kurulumuz 15 günde bir periyodik olarak toplanmaktadır.

Sığınma evimiz; Kapasite olarak ; 12 kadın, 4 çocuk kabulü yapacak durumda olup , bir oyun odası, bir görüşme odası, 2 yatak odası, 1 Çok amaçlı oturma odası, Mutfaktan oluşmaktadır.

Personel Durumu

1Yönetici

1 Psikolog

1Sosyal Hizmet Uzmanı

1 Çocuk Gelişimcisi

3 Görevli Personel 

Faaliyetler

          Sosyal Hizmet Uzmanı Görüşmeleri

          Psikolog Desteği, Bireysel Görüşmeler ve Grup Çalışmalarıyla Ortak Seanslar

          Çocuklar İle Çocuk Gelişimci Desteğiyle Programlar

          Kadın Hakları,Yasal Haklar  ve Farkındalık Grup Çalışmaları.

          Toplumsal Cinsiyet Temelli Grup Çalışmaları.

          Ortak Yaşam Üzerine Günlük Sohbetler

Sığınma Evine Başvuru

Kadın Sığınma Evimiz ile iletişim kurmak için KADIN DANIŞMA MERKEZ’imiz DİKASUM’a  başvurulması gerekmektedir.

KADIN DESTEK MERKEZİ (DİKADEM)

Kadınların; temel eğitim, beceri geliştirme ve mesleki eğitimleri ile üretim süreçlerine katılımlarının desteklenmesi, Sosyo-kültürel faaliyetler ile desteklenerek aile ve kent yaşamına daha aktif olarak katılımlarının sağlanması, Toplumsal cinsiyet bakış açısının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Kadın Destek Merkezinde Kadın Koordinasyon Birimi Kurulacaktır.

Sümerpark Kadın Destek Merkezi için danışma kurulu gibi çalışacak olan Kadın Koordinasyon Birimi, Diyarbakır BB Sümerpark Kadın Destek Merkezi sorumluları ve bu merkezdeki faaliyetleri destekleyen ve/veya üstlenen STK temsilcilerinden oluşacaktır. STK’lar, Koordinasyon Biriminde faaliyetleri süresince yer alacaklardır. En fazla 7 kişiden oluşacak olan Koordinasyon Biriminin görevi, Sümerpark Kadın Destek Biriminin çalışmalarını planlamak, yürütülmesine destek olmak ve izlemektir.

 

 

Faaliyetler

 

 • 2. Kademe Okuma-yazma kursu
 • Temel Hijyen
 • Cinsel Üreme Sağlığı
 • Aile İçi İletişim
 • Haklarımız / KİHEP
 • Kentlilik Bilinci
 • Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılığa Karşı Farkındalık

 

 

Beceri Geliştirme ve Mesleki Eğitim Yoluyla kadınların Üretime Katılması

Kurslar

          Temel Dikiş

          Temel Nakış

          Takı           

          Ahşap boyama                                

          Girişimcilik                          

          Temel Bilgisayar Eğitimi

          Wep tasarım                                   

          Bilgisayarlı Muhasebe          

          Grafik Tasarım                                

          Yabancı Dil                         

          Aşçılık        

          Tekstil                                            

          Kuaförlük   

          Cilt bakımı  

          Çocuk Gelişimi

          Satış Pazarlama

          Büro yönetimi ve sekreterlik

          Kasiyerlik eğitimi

Tüm programlarda Kadınlara Sertifika verilecektir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERLE KADININ SOSYAL AÇIDAN GÜÇLENDİRİLEREK KENT HAYATINA KATILIMINI SAĞLAMAK

SANATSAL FAALİYETLER

·         Tiyatro Atölyesi

·         Müzik Atölyesi

·         Resim Atölyesi

·         Seramik Atölyesi

·         Cam Atölyesi

·         Çocuk Oyun Atölyesi

SPORTİF FAALİYETLER

·         Aerobik, Step, Tekvando

İlgili Dosyalar